تعداد 6647 رکورد در 665 صفحه
[صفحه اول] [صفحه قبل] [ 646 ][ 647 ][ 648 ][ 649 ][ 650 ][ 651 ][ 652 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 649
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
گلپا صنعت ایرانیان
کاشت
تایید نشده
0
سمپاش 1000 لیتری بوم کتابی بوم 14 متر دارای مخزن سبز رنگ، مخزن شستشو دست و مدار ، شاسی چرخدار به همراه بال کتابی پرکن سیستم ، همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی پمپ پیستونی 120 چین
سمپاش بوم کتابی 1000 لیتری
103970
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید شده
330000000
سمپاش 800 لیتری بوم نیمه هیدرولیک 19 متر طول پاشش 26 متر پمپ کمت 121 ایتالیا دارای مخزن سبز رنگ مخزن شستشو سیستم و دست محدوده تنظیم ارتفاع بال هیدرولیک 1 متر و 20 سانت ارتفاع کل دکل 2 متر دارای 4 قسمت قسمت مجزا با شیر سم جداگانه شاسی چرخدار، پرکن سیستم همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی
سمپاش 800 لیتری بوم نیمه هیدرولیک
103971
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید شده
341000000
سمپاش 1000 لیتری بوم نیمه هیدرولیک 19 متر طول پاشش 26 متر پمپ کمت 121 ایتالیا دارای مخزن سبز رنگ مخزن شستشو سیستم و دست محدوده تنظیم ارتفاع بال هیدرولیک 1 متر و 20 سانت ارتفاع کل دکل 2 متر دارای 4 قسمت قسمت مجزا با شیر سم جداگانه شاسی چرخدار، پرکن سیستم همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی
سمپاش 1000 لیتری بوم نیمه هیدرولیک
103973
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید نشده
495000000
سمپاش 800 لیتری بوم تمام هیدرولیک 18 متر طول پاشش 25 متر پمپ 121 ایتالیا دارای مخزن سبز رنگ مخزن شستشو سیستم و دست محدوده تنظیم ارتفاع بال هیدرولیک 1 متر و 20 سانت ارتفاع کل دکل 2 متر باز و بسته شدن بال ها به صورت هیدرولیک دارای 4 قسمت قسمت مجزا با شیر سم جداگانه شاسی چرخدار، پرکن سیستم همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی
سمپاش 800 لیتری بوم تمام هیدرولیک 18 متر طول پاشش 26 متر
103974
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید شده
517000000
سمپاش 1000 لیتری بوم تمام هیدرولیک 18 متر طول پاشش 25 متر پمپ 121 ایتالیا دارای مخزن سبز رنگ مخزن شستشو سیستم و دست محدوده تنظیم ارتفاع بال هیدرولیک 1 متر و 20 سانت ارتفاع کل دکل 2 متر باز و بسته شدن بال ها به صورت هیدرولیک دارای 4 قسمت قسمت مجزا با شیر سم جداگانه شاسی چرخدار، پرکن سیستم همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی
سمپاش 1000 لیتری بوم تمام هیدرولیک 18 متر طول پاشش 25 متر
103975
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید شده
550000000
سمپاش 600 لیتری نوربینی زراعی 600 لیتری فن 450 طول پاشش 40 متر پمپ کمت 121 ایتالیا دارای مخزن سبز رنگ، مخزن شستشو سیستم و دست، شاسی چرخدار گیربکس دوسرعته ایتالیا به همراه جک زاویه پرکن سیستم ، همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی ترک / شلنگ 8/5 50 یارد / یک شاخه لانس قرقره شلنگ جمع کن
سمپاش 600 لیتری توربینی زراعی فن 450 طول پاشش 40 متر
103976
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید شده
573000000
سمپاش لیتری نوربینی زراعی 800 لیتری فن 450 طول پاشش 40 متر پمپ کمت 121 دارای مخزن سبز رنگ، مخزن شستشو سیستم و دست، شاسی چرخدار گیربکس دوسرعته ایتالیا به همراه جک زاویه پرکن سیستم ، همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی ترک / شلنگ 8/5 50 یارد / یک شاخه لانس قرقره شلنگ جمع کن ایتالیا دارای مخزن سبز رنگ، مخزن شستشو سیستم و دست، شاسی چرخدار گیربکس دوسرعته ایتالیا به همراه جک زاویه پرکن سیستم ، همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی ترک / شلنگ 8/5 50 یارد / یک شاخه لانس قرقره شلنگ جمع کن
سمپاش 800 لیتری توربینی زراعی فن 450 طول پاشش 40 متر
103977
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید شده
595000000
سمپاش 1000 لیتریتوربینی زراعی فن 450 پمپ کمت 121 ایتالیا دارای مخزن سبز رنگ، مخزن شستشو سیستم و دست، شاسی چرخدار گیربکس دوسرعته ایتالیا به همراه جک زاویه پرکن سیستم ، همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی ترک/ شلنگ 8/5 50 یارد / یک شاخه لانس قرقره شلنگ جمع کن
سمپاش 1000 لیتری توربینی زراعی فن 450
103978
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید شده
661000000
سمپاش2000 لیتری توربینی زراعی فن 450 طول پاشش 40 متر پمپ کمت 121 ایتالیا دارای مخزن سبز رنگ، مخزن شستشو سیستم و دست، شاسی چرخدار گیربکس دوسرعته ایتالیا به همراه جک زاویه پرکن سیستم ، همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی ترک
سمپاش توربینی زراعی 2000 لیتری فن 450
103979
گلپا صنعت ایرانیان
زراعی
تایید شده
628000000
سمپاش توربینی زراعی 2000 لیتری فن 450 طول پاشش 40 متر شاسی جدید صادرتی پمپ کمت 96 ترک دارای مخزن سبز رنگ، مخزن شستشو سیستم و دست، شاسی چرخدار گیربکس دوسرعته ایتالیا به همراه جک زاویه پرکن سیستم ، همزن هیدرولیک و گاردان 70 سانتی ترک
سمپاش 2000 لیتری توربینی زراعی فن 450 شاسی جدید صادراتی
103980
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]