تعداد 7191 رکورد در 720 صفحه
[صفحه اول] [صفحه قبل] [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 5
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
شرکت تراشکده
کاشت
تایید شده
1555000000
ردیفکار پنوماتیک 2 ردیف روی پشته 4 ردیفه ذرت کار با فاروئر و بدون کودکار- با گاردان با توان 60 اسب بخار
ردیفکار پنوماتیک
1385
شرکت تراشکده
کاشت
تایید شده
1744000000
ردیفکار پنوماتیک 2 ردیف روی پشته 4 ردیفه ذرت کار با فاروئر و با کودکار- با گاردان با توان 70 اسب بخار
ردیفکار پنوماتیک
1386
شرکت تراشکده
کاشت
تایید شده
2170000000
ردیفکار پنوماتیک 2 ردیف روی پشته 6 ردیفه ذرت کار با فاروئر و بدون کودکار- با گاردان با توان 80 اسب بخار
ردیفکار پنوماتیک
1387
شرکت تراشکده
کاشت
تایید شده
2397000000
ردیفکار پنوماتیک 2 ردیف روی پشته 6 ردیفه ذرت کار با فاروئر و با کودکار- با گاردان با توان 90 اسب بخار
ردیفکار پنوماتیک
1388
شرکت تراشکده
داشت
تایید شده
546000000
کولتیواتور با کودکار (مدل شمشیری معلق) 4 ردیفه چغندر- چرخ ستاره ای با توان 45 اسب بخار
کولتیواتور
1389
شرکت تراشکده
داشت
تایید شده
704000000
کولتیواتور با کودکار (مدل شمشیری معلق) 6 ردیفه چغندر - چرخ ستاره ای با توان 60 اسب بخار
کولتیواتور
1390
شرکت تراشکده
داشت
تایید شده
625000000
کولتیواتور با کودکار (مدل شمشیری معلق) 5 ردیفه ذرت - چرخ ستاره ای با توان 50 اسب بخار
کولتیواتور
1391
شرکت تراشکده
داشت
تایید شده
796000000
کولتیواتور با کودکار (مدل شمشیری معلق) 7 ردیفه ذرت - چرخ ستاره ای با توان 65 اسب بخار
کولتیواتور
1392
شرکت تراشکده
داشت
تایید شده
519000000
کودکار فاروئر 4 ردیفه چغندر - چرخ ستاره ای یا چرخ لاستیکی با توان 45 اسب بخار
کودکار فاروئر
1393
شرکت تراشکده
داشت
تایید شده
619000000
کودکار فاروئر 6 ردیفه چغندر - چرخ ستاره ای یا چرخ لاستیکی با توان 60 اسب بخار
کودکار فاروئر
1394
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]