تعداد 5880 رکورد در 589 صفحه
[صفحه اول] [صفحه قبل] [ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 40
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
شرکت آدریان ماشین چمن فر
زراعی
تایید شده
39000000
9ردیفه
گاوآهن قلمی
1800
مجتمع کشاورزی زمانی
زراعی
تایید نشده
365000000
Vogel & noot - 3 متری
کمبینات
1802
مجتمع کشاورزی زمانی
زراعی
تایید نشده
355000000
گاو آهن Vogel & noot چهار خیش دو طرفه
گاو آهن چهار خیش دو طرفه
1803
مجتمع کشاورزی زمانی
زراعی
تایید شده
13500000
چرخ دار - مخصوص تراکتور کوبوتا و گلدونی
گاوآهن سه خیش کوچک
1804
مجتمع کشاورزی زمانی
باغی
تایید شده
12500000
چرخ دار صادراتی - مخصوص تراکتورهای باغی و کوچک
گاو آهن دو خیش کوچک
1805
مجتمع کشاورزی زمانی
باغی
تایید نشده
0
گاوآهن دو خیش چرخدار با چرخ تنظیم عمق گلدونی
گاوآهن دو خیش
1806
مجتمع کشاورزی زمانی
باغی
تایید شده
63500000
28 پره هیدرولیکی گاردون 85کلاچ دار
رتیواتور
1807
مجتمع کشاورزی زمانی
زراعی
تایید شده
59500000
24 پره هیدرولیکی گاردون85 کلاچدار
رتیواتور
1808
مجتمع کشاورزی زمانی
باغی
تایید شده
46500000
24 پره ثابت یکطرفه+ گاردن مربوطه گلدونی
رتیواتور
1810
مجتمع کشاورزی زمانی
باغی
تایید شده
43000000
تریلر 1.5 تن جکدار دو چرخ با قابلیت تخلیه - جهت تراکتورهای باغی
تریلر
1811
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]