تعداد 5880 رکورد در 589 صفحه
[صفحه اول] [صفحه قبل] [ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 12
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
شرکت سازه کشت کاوه بوکان
کاشت
تایید نشده
0
گاوآهن یکطرفه سه خیش جدید چرخدار (16 اینچ
گاوآهن سه خیش
1464
شرکت ماشین سازی بادله
باغی
تایید نشده
247000000
سمپاش 1000 لیتری کششی قطر فن 900 اتومایزر 16 نازله ایتالیا با پمپ مدل AR1604
سمپاش توربيني باغی
1465
شرکت سازه کشت کاوه بوکان
کاشت
تایید نشده
0
گاوآهن چهار خیش چرخدار (16 اینچ) طرح اوروم سوئد
گاوآهن چهار خیش
1466
شرکت ماشین سازی بادله
باغی
تایید نشده
239500000
سمپاش 1000 لیتری کششی قطر فن 800 اتومایزر 14 نازله ایتالیا با پمپ مدل AR 1604
سمپاش توربيني باغی
1467
شرکت ماشین سازی بادله
باغی
تایید نشده
215000000
سمپاش 1000 لیتری کششی قطر فن 700اتومایزر 12نازله ایتالیا با پمپ مدل AR 1203
سمپاش توربيني باغی
1468
شرکت سازه کشت کاوه بوکان
کاشت
تایید نشده
0
گاوآهن سه خیش دو طرفه 14 اینچ (2+1) با سیستم چرخش جک برگردان دو طرفه عمودی اروپایی(مدل مجید)
گاوآهن سه خیش دوطرفه
1470
شرکت ماشین سازی بادله
باغی
تایید نشده
183000000
سمپاش 600 لیتری سوار شونده قطر فن 900 اتومایزر 16 نازله ایتالیا با پمپ مدل AR 1203
سمپاش توربيني باغی
1471
شرکت سازه کشت کاوه بوکان
کاشت
تایید نشده
0
گاوآهن دوطرفه 4 خیش (3+1) 16 اینچ با جک برگردان اروپایی و بازوی تنظیم عرض کار مکانیکی (مدل سوران)
گاوآهن چهار خیش
1472
شرکت ماشین سازی بادله
باغی
تایید نشده
175500000
سمپاش 600 لیتری سوار شونده قطر فن 800 اتومایزر 14 نازله ایتالیا با پمپ مدل AR 1203
سمپاش توربيني باغی
1473
شرکت سازه کشت کاوه بوکان
کاشت
تایید نشده
0
ساب سویلر (زیرشکن) 3 شاخه قابل کشش با تراکتور 90 سب به بالا دارای چرخ تنظیم عمق (مدل زاگرس) 60 سانتی
زیر شکن (ساب سویلر)
1474
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]