تعداد 892 رکورد در 90 صفحه
[صفحه اول] [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 1
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
چهار سیلندر - 75 اسب - تك ديفرانسيل
تراکتور کشاورزی ITM285
85
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
چهار سیلندر - 75 اسب - سنكرون دار - تك ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM285
86
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید شده
0
چهار سیلندر - 75 اسب - دو ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM285
87
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
شش سيلندر - 110 اسب - دو ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM399
88
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
شش سيلندر - 110 اسب - تک ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM399
89
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
چهار سيلندر - 82 اسب - تك ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM299
91
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
چهار سيلندر - 82 اسب - دو ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM299
92
شرکت تعاونی گاوآهن سازان خراسا
تایید شده
6150000
تسمه ای صادراتی -عمق کار 30 سانتیمتر -عرض کار 12 اینچ با دارابودن تاییدیه از مرکز تست و آزمون کرج
گاوآهن دو خیش
1639
شرکت تعاونی گاوآهن سازان خراسا
تایید شده
7290000
تسمه ای صادراتی -عمق کار 30 سانتیمتر -عرض کار 12 اینچ با دارابودن تاییدیه از مرکز تست و آزمون کرج
گاوآهن سه خیش
1640
شرکت تعاونی گاوآهن سازان خراسا
خاکورزی
تایید نشده
7290000
تسمه ای صادراتی -عمق کار 30 سانتیمتر -عرض کار 14 اینچ با دارابودن تاییدیه از مرکز تست و آزمون کرج
گاوآهن سه خیش
1641
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]