تعداد 28 رکورد در 3 صفحه
[صفحه اول] [ 1 ][ 2 ][ 3 ] [صفحه بعد] [صفحه آخر]
صفحه: 1
             
نام شرکت:
کاربری:
وضعیت:
قیمت اولیه:
توضیحات:
نام ماشین:
کد ماشین:
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
چهار سیلندر - 75 اسب - تك ديفرانسيل
تراکتور کشاورزی ITM285
85
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید شده
0
چهار سیلندر - 75 اسب - سنكرون دار - تك ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM285
86
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید شده
0
چهار سیلندر - 75 اسب - دو ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM285
87
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
شش سيلندر - 110 اسب - دو ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM399
88
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
شش سيلندر - 110 اسب - تک ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM399
89
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
چهار سيلندر - 82 اسب - تك ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM299
91
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید نشده
0
چهار سيلندر - 82 اسب - دو ديفرانسيل
تراكتور كشاورزي ITM299
92
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
کاشت
تایید شده
237600000
سه سیلندر - تک دیفرانسیل-فرمان هيدرو استاتيك
تراکتور کشاورزی ITM240
2118
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید شده
385000000
قدرت85HP تك ديفرانسيل
تراکتور کشاورزی ITM800
3466
شرکت تراکتور سازی ايران - تبریز
زراعی
تایید شده
484000000
قدرت 85HP - جفت ديفرانسيل
تراکتور کشاورزی ITM800
3467
     
* توجه: لطفا برای هر جستجوی جدید ابتدا بر روی [حالت پیش فرض] کلیک کنید.
[بازگشت]