نشانی
ایمیل
فاکس
تلفن
نام نماینده
نام نمایندگی
کد
فارس - شیراز - خیابان تختی - بعد از چهار راه راهنمایی
07112220069
07112220163
حبیب اله چمن فر
نمایندگی تراکتورسازی تبریز در شیراز شرکت زرین دشت
8
فارس - مرودشت بین پل خان و میدان گندم بعداز پمپ بنزین اولین بولوار سمت راست
chamanfar@chamanfarc
07282227969
07282231970
شهرام چمن فر
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-مرودشت-چمن فر
38
فارس - شیراز-خیابان فردوسی-مجتمع تجاری فردوسی-طبقه همکف-پلاک 9
info@diaco-ir.com
07112233226
07112233224
لطفعلیان
دیاکو
73
فارس - شیراز خیابان تختی بین میدان ولی عصر و چهار راه راهنمایی
07112248706
07112227231
محمدهادی چمن فر
شرکت کشاورزی ماشین کشش پالیزراسپیتا
87

[بازگشت]