نشانی
ایمیل
فاکس
تلفن
نام نماینده
نام نمایندگی
کد
فارس - شیراز- کیلومتر 7 جاده شیراز مرودشت
07112426583
07112426584
سیف
شرکت تعاونی تراکتورداران فارس
2
فارس - شیراز - خیابان تختی - بعد از چهار راه راهنمایی
07112220069
07112220163
حبیب اله چمن فر
نمایندگی تراکتورسازی تبریز در شیراز شرکت زرین دشت
8
فارس - شیراز- کلیومتر 7 اتوبان شیراز مرودشت
07112423532
07112423532
شرکت تعاونی کمباینداران فارس
17
فارس - شیراز خیابان سعدی مجتمع تجاری ملت پلاک56
machine_kasht@yahoo.
0711-222018
07112227342
محمدی کشکولی
شرکت ماشین کاشت فارس- کشکولی
22
فارس - آباده
07513342299
07513336785
کاظمی
نمایندگی تراکتورسازی تبریز در آباده-کشت افزار
27
فارس - داراب
07326240754
07326240731
گودرزیان
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در داراب - گودرزیان
29
فارس - زرین دشت - جنب پمپ بنزین ذوالقدر
07327220251
07327220251
فرجی
نمایندگی 295 تراکتورسازی تبریز در زرین دشت - فرجی
30
فارس - سپیدان-بیضا هرابال جنب بانك كشاوري تلفن تماس
zarrinkeshtb@yah
07136782526
09177160587
نبی الله احمدی نزاد......
شرکت زرین کشت بیضا نمایندگی شرکت تراکتور سازی
31
فارس - فارس- فیروزآباد- ابتدای بلوار شهید بهشتی
firoozabadco275@yaho
07138734718
07138734719
قربانی
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در فیروزآباد- قربانی
32
فارس - فسا
07312227121
07312228666
کریمیان
نمایندگی 202 شرکت تراکتورسازی در فسا - کریمیان
33
فارس - کیلومتر 3 جاده کازرون شیراز
072122349
072122370
پیران
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در کازرون - شرکت سبز دشت
34
فارس -
شرکت زیتون سرخ کوار
35
فارس - لارستان_بلوار پاسداران
alireza.bamdad@yahoo
07152342233
09174054247
بامداد
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در لارستان - بامداد
36
فارس - لامرد - خیابان توحید - محله حسین آباد - پلاک 196/181
07825223129
09171835205
محمدی
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در لامرد-محمدی
37
فارس - مرودشت بین پل خان و میدان گندم بعداز پمپ بنزین اولین بولوار سمت راست
chamanfar@chamanfarc
07282227969
07282231970
شهرام چمن فر
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-مرودشت-چمن فر
38
فارس - ممسنی
07224226067
07224224985
حاجی زاده
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در ممسنی - حاجی زاده
43
فارس - ني ريز خ شهيد مطهري
07153837402
07153837403
محمد نگهداری
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در نیریز- تعاونی روستایی
44
فارس - فارس فسا بلوار شهید آیت پلاک 8940
2217150-073
2229234-073
مرزبان
شرکت خاک ورز فارس-مرزبان
45
فارس - شیراز- بلوار رحمت - خیابان قالیشویی
zamani544@yahoo.com
07138308912
07138307226
زمانی
مجتمع کشاورزی زمانی
46
فارس - شيراز - چهارراه چنچنه - خ نارون - نبش كوچه ۱۰
shiraz@assc.ir
32292969
32290446
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه فارس
47
فارس - اقلید -خیابان امام حسن
www.arsalantahmaseb
07524222696
07524222696
طهماسبی
فروشگاه طهماسبی
48
فارس - داراب-بلوار امام خمینی(ره)-مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه
co.traktordaran@yah
07153548000
07153547000
کریمی
شرکت تعاونی تراکتورداران خودجوشان داراب
49

[بازگشت]