نشانی
ایمیل
فاکس
تلفن
نام نماینده
نام نمایندگی
کد
فارس - شیراز - جاده کفترک، بعد از مسجد ابوالفضل (ع)1
0711-730870
0711-730870
زرین چنگ
نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران - زرین چنگ شعبه 1
1
فارس - شیراز- کیلومتر 7 جاده شیراز مرودشت
07112426583
07112426584
سیف
شرکت تعاونی تراکتورداران فارس
2
فارس - شیراز - بلوار خلیج فارس - انتهای جاده سیم لاکی
07117208647
09173140355
کاوه
فارس کشت افزار- کاوه
4
فارس - شیراز
07112246051
07112225824
آریاوند
فروشگاه کشت و نور- آریاوند
5
فارس - شیراز
07112221417
07112223103
شریف
فروشگاه شریف
6
فارس - شیراز
07112221417
07112223103
شریف
فروشگاه شریف
6
فارس - شیراز- شهرک صنعتی بزرگ شیراز
msoodbakhsh@yahoo.co
07117742987
07117742988
سودبخش
شرکت فنون پوشش- کارگاه صنعتی سودبخش
7
فارس - شیراز- شهرک صنعتی بزرگ شیراز
msoodbakhsh@yahoo.co
07117742987
07117742988
سودبخش
شرکت فنون پوشش- کارگاه صنعتی سودبخش
7
فارس - شیراز - خیابان تختی - بعد از چهار راه راهنمایی
07112220069
07112220163
حبیب اله چمن فر
نمایندگی تراکتورسازی تبریز در شیراز شرکت زرین دشت
8
فارس - شیراز بلوار سلمان فارسی روبروی سایپا
7315319
7313161
جواهری
فروشگاه جواهری
9
فارس - شیراز - خیابان سعدی
07112228447
07112226814
صفاییان
فروشگاه صفاییان
10
فارس - شیراز- سه راه مدبر - نمایندگی پمپیران
07112245400
07112221724
فریدی
فروشگاه فریدی
11
فارس -
فروشگاه نجات
12
فارس - شیراز خیابان سعدی مجتمع تجاری ملت پلاک69
AZHARSABACO@yahoo.ca
07132248216
07132220445
کامبیز جمشيدي
شعبه شیراز شرکت ازهار صبا و پارس کشت صبا
13
فارس - شیراز - کیلومتر 9 جاده کفترک شرکت تعاونی 111 شیراز
7213561
7213561
کریم صحراگرد
شرکت تعاونی 111 شیراز
14
فارس - مرودشت خ هفت تیر(امیر اباد)ساختمان پرشیا طبقه 2واحد8
el_sa_fallahei@yahoo
07282232885
07282240522
حسینی منش
شرکت گندم دشت مرودشت
15
فارس - آباده
نقی پور
فروشگاه نقی پور- نماینده شرکت اشتاد
16
فارس - شیراز- کلیومتر 7 اتوبان شیراز مرودشت
07112423532
07112423532
شرکت تعاونی کمباینداران فارس
17
فارس - شیراز
فروشگاه ماشین فارم- جمشیدی
18
فارس -
فروشگاه نوبخت
19
فارس - شیراز -بلوار بعثت- کوچه 25- پلاک 326
kavoshbazr@yahoo.com
07116480124
07116480123
لحسایی زاده
شرکت کاوش بذر شیراز- لحسایی زاده
20
فارس - شیراز خیابان سعدی مجتمع تجاری ملت پلاک56
machine_kasht@yahoo.
0711-222018
07112227342
محمدی کشکولی
شرکت ماشین کاشت فارس- کشکولی
22
فارس - شیراز خیابان سعدی مجتمع تجاری ملت پلاک56
machine_kasht@yahoo.
0711-222018
07112227342
محمدی کشکولی
شرکت ماشین کاشت فارس- کشکولی
22
فارس -
باغبان باشی
فروشگاه سبز- باغبان باشی
23
فارس - مرودشت - خیابان قدس - روبروی بلوار کارگر
07283327679
07283327674
دهقانیان
فروشگاه ادوات کشاورزی دهقانیان
24
فارس - مرودشت - خیابان قدس - روبروی بلوار کارگر
07283327679
07283327674
دهقانیان
فروشگاه ادوات کشاورزی دهقانیان
24
فارس - مرودشت کمربندی قدس روبروی کوچه روزگار
07283326886
07283326886
آرش محمدی زاده
ماشین های کشاورزی محمدی زاده
25
فارس - مرودشت کمربندی قدس روبروی کوچه روزگار
07283326886
07283326886
آرش محمدی زاده
ماشین های کشاورزی محمدی زاده
25
فارس - مرودشت کمربندی قدس روبروی کوچه روزگار
07283326886
07283326886
آرش محمدی زاده
ماشین های کشاورزی محمدی زاده
25
فارس - شیراز - بعد از پلیس راه شیراز بوشهر
07118230159
باپیری
ماشین کشاورز- باپیری
26
فارس - شیراز - بعد از پلیس راه شیراز بوشهر
07118230159
باپیری
ماشین کشاورز- باپیری
26
فارس - شیراز - بعد از پلیس راه شیراز بوشهر
07118230159
باپیری
ماشین کشاورز- باپیری
26
فارس - آباده
07513342299
07513336785
کاظمی
نمایندگی تراکتورسازی تبریز در آباده-کشت افزار
27
فارس - آباده
07513342299
07513336785
کاظمی
نمایندگی تراکتورسازی تبریز در آباده-کشت افزار
27
فارس - آباده
07513342299
07513336785
کاظمی
نمایندگی تراکتورسازی تبریز در آباده-کشت افزار
27
فارس - مرودشت - ابتدای بلوار تخت جمشید - روبروی بوستان پتروشیمی نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران
07283353148
07283353143
زرین چنگ
نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران - زرین چنگ شعبه 2
28
فارس - داراب
07326240754
07326240731
گودرزیان
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در داراب - گودرزیان
29
فارس - زرین دشت - جنب پمپ بنزین ذوالقدر
07327220251
07327220251
فرجی
نمایندگی 295 تراکتورسازی تبریز در زرین دشت - فرجی
30
فارس - زرین دشت - جنب پمپ بنزین ذوالقدر
07327220251
07327220251
فرجی
نمایندگی 295 تراکتورسازی تبریز در زرین دشت - فرجی
30
فارس - زرین دشت - جنب پمپ بنزین ذوالقدر
07327220251
07327220251
فرجی
نمایندگی 295 تراکتورسازی تبریز در زرین دشت - فرجی
30
فارس - زرین دشت - جنب پمپ بنزین ذوالقدر
07327220251
07327220251
فرجی
نمایندگی 295 تراکتورسازی تبریز در زرین دشت - فرجی
30
فارس - زرین دشت - جنب پمپ بنزین ذوالقدر
07327220251
07327220251
فرجی
نمایندگی 295 تراکتورسازی تبریز در زرین دشت - فرجی
30
فارس - سپیدان-بیضا هرابال جنب بانك كشاوري تلفن تماس
zarrinkeshtb@yah
07136782526
09177160587
نبی الله احمدی نزاد......
شرکت زرین کشت بیضا نمایندگی شرکت تراکتور سازی
31
فارس - سپیدان-بیضا هرابال جنب بانك كشاوري تلفن تماس
zarrinkeshtb@yah
07136782526
09177160587
نبی الله احمدی نزاد......
شرکت زرین کشت بیضا نمایندگی شرکت تراکتور سازی
31
فارس - فارس- فیروزآباد- ابتدای بلوار شهید بهشتی
firoozabadco275@yaho
07138734718
07138734719
قربانی
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در فیروزآباد- قربانی
32
فارس - فسا
07312227121
07312228666
کریمیان
نمایندگی 202 شرکت تراکتورسازی در فسا - کریمیان
33
فارس - فسا
07312227121
07312228666
کریمیان
نمایندگی 202 شرکت تراکتورسازی در فسا - کریمیان
33
فارس - فسا
07312227121
07312228666
کریمیان
نمایندگی 202 شرکت تراکتورسازی در فسا - کریمیان
33
فارس - فسا
07312227121
07312228666
کریمیان
نمایندگی 202 شرکت تراکتورسازی در فسا - کریمیان
33
فارس - کیلومتر 3 جاده کازرون شیراز
072122349
072122370
پیران
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در کازرون - شرکت سبز دشت
34
فارس - کیلومتر 3 جاده کازرون شیراز
072122349
072122370
پیران
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در کازرون - شرکت سبز دشت
34
فارس -
شرکت زیتون سرخ کوار
35
فارس -
شرکت زیتون سرخ کوار
35
فارس - لارستان_بلوار پاسداران
alireza.bamdad@yahoo
07152342233
09174054247
علیرضا بامداد
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در لارستان - بامداد
36
فارس - لارستان_بلوار پاسداران
alireza.bamdad@yahoo
07152342233
09174054247
علیرضا بامداد
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در لارستان - بامداد
36
فارس - لامرد - خیابان توحید - محله حسین آباد - پلاک 196/181
07825223129
09171835205
محمدی
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در لامرد-محمدی
37
فارس - لامرد - خیابان توحید - محله حسین آباد - پلاک 196/181
07825223129
09171835205
محمدی
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در لامرد-محمدی
37
فارس - لامرد - خیابان توحید - محله حسین آباد - پلاک 196/181
07825223129
09171835205
محمدی
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در لامرد-محمدی
37
فارس - مرودشت بین پل خان و میدان گندم بعداز پمپ بنزین اولین بولوار سمت راست
chamanfar@chamanfarc
07282227969
07282231970
شهرام چمن فر
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-مرودشت-چمن فر
38
فارس - مرودشت بین پل خان و میدان گندم بعداز پمپ بنزین اولین بولوار سمت راست
chamanfar@chamanfarc
07282227969
07282231970
شهرام چمن فر
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-مرودشت-چمن فر
38
فارس - مرودشت بین پل خان و میدان گندم بعداز پمپ بنزین اولین بولوار سمت راست
chamanfar@chamanfarc
07282227969
07282231970
شهرام چمن فر
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-مرودشت-چمن فر
38
فارس - مرودشت بین پل خان و میدان گندم بعداز پمپ بنزین اولین بولوار سمت راست
chamanfar@chamanfarc
07282227969
07282231970
شهرام چمن فر
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-مرودشت-چمن فر
38
فارس - مرودشت بین پل خان و میدان گندم بعداز پمپ بنزین اولین بولوار سمت راست
chamanfar@chamanfarc
07282227969
07282231970
شهرام چمن فر
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-مرودشت-چمن فر
38
فارس - مرودشت خ سعدی جنب جنب بانک مسکن مرکزی
itm246zco@yahoo.com
07143223733
07143222449
علي سلیمانی
نمایندگی 246 شرکت تراکتورسازی در مرودشت-سلیمانی-شر
39
فارس - مرودشت خ سعدی جنب جنب بانک مسکن مرکزی
itm246zco@yahoo.com
07143223733
07143222449
علي سلیمانی
نمایندگی 246 شرکت تراکتورسازی در مرودشت-سلیمانی-شر
39
فارس - مرودشت خ سعدی جنب جنب بانک مسکن مرکزی
itm246zco@yahoo.com
07143223733
07143222449
علي سلیمانی
نمایندگی 246 شرکت تراکتورسازی در مرودشت-سلیمانی-شر
39
فارس - مرودشت خ سعدی جنب جنب بانک مسکن مرکزی
itm246zco@yahoo.com
07143223733
07143222449
علي سلیمانی
نمایندگی 246 شرکت تراکتورسازی در مرودشت-سلیمانی-شر
39
فارس - شیراز-خ فردوسی-مجتمع فردوسی - واحد 112
2233184
09177132261
رجبی
پارس وایان
40
فارس - شیراز-خ فردوسی-مجتمع فردوسی - واحد 112
2233184
09177132261
رجبی
پارس وایان
40
فارس - مرودشت، خیابان قدس (کمربندی)، جنب چهار راه راهنمایی
07283338484
07283339921
رجبی
نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران - رجبی شعبه 1
41
فارس - مرودشت، خیابان قدس (کمربندی)، جنب چهار راه راهنمایی
07283338484
07283339921
رجبی
نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران - رجبی شعبه 1
41
فارس -
فروشگاه تقدسی مرودشت
42
فارس -
فروشگاه تقدسی مرودشت
42
فارس - ممسنی
07224226067
07224224985
حاجی زاده
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در ممسنی - حاجی زاده
43
فارس - ممسنی
07224226067
07224224985
حاجی زاده
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در ممسنی - حاجی زاده
43
فارس - ممسنی
07224226067
07224224985
حاجی زاده
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در ممسنی - حاجی زاده
43
فارس - ني ريز خ شهيد مطهري
07153837402
07153837403
اتحادیه تعاونی روستایی نی ریز
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در نیریز- تعاونی روستایی
44
فارس - ني ريز خ شهيد مطهري
07153837402
07153837403
اتحادیه تعاونی روستایی نی ریز
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در نیریز- تعاونی روستایی
44
فارس - فارس فسا بلوار شهید آیت پلاک 8940
2217150-073
2229234-073
مرزبان
شرکت خاک ورز فارس-مرزبان
45
فارس - شیراز- بلوار رحمت - خیابان قالیشویی
zamani544@yahoo.com
07138308912
07138307226
زمانی
مجتمع کشاورزی زمانی
46
فارس - شيراز - چهارراه چنچنه - خ نارون - نبش كوچه ۱۰
shiraz@assc.ir
32292969
32290446
شرکت خدمات حمایتی کشاورزی شعبه فارس
47
فارس - اقلید -خیابان امام حسن
www.arsalantahmaseb
07524222696
07524222696
طهماسبی
فروشگاه طهماسبی
48
فارس - داراب-بلوار امام خمینی(ره)-مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه
co.traktordaran@yah
07153548000
07153547000
کریمی
شرکت تعاونی تراکتورداران خودجوشان داراب
49
فارس - داراب-بلوار امام خمینی(ره)-مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه
co.traktordaran@yah
07153548000
07153547000
کریمی
شرکت تعاونی تراکتورداران خودجوشان داراب
49
فارس - داراب-بلوار امام خمینی(ره)-مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه
co.traktordaran@yah
07153548000
07153547000
کریمی
شرکت تعاونی تراکتورداران خودجوشان داراب
49
فارس - اقلید - سده
07144592022
07144592969
ابراهیمی
فروشگاه ادوات کشاورزی ابراهیمی
61
فارس - شهرستان رستم-شوسنی
07142644200
07142642020
ملک سلیمانی
نمایندگی تراکتورسازی رستم.ملک سلیمانی
68
فارس - اقلید
07524222696
09174452281
نبی الله جعفری
تراکتورسازی ایران اقلید
106
فارس - اقلید
07524222696
09174452281
نبی الله جعفری
تراکتورسازی ایران اقلید
106
فارس - شیراز- شهرک سلطان آباد . بعد از کلانتری کوچه اول شرکت ارزیاب ماشین فارس
09175652589
09360861366
محمد دهقان خانیکی
ارزیاب ماشین فارس
111
فارس - داراب جاده کمربندی داراب بندرعباس
babak1800@yahoo.com
07153524729
07153572805
غلامحسین منتظری
نمایندگی تراکتور سازی ایران داراب(منتظری)
130
فارس - اقلید- بلوار مطهری- بالاتر از بانک ملی
khchfars@Gmail.com
07144529589
09171550340
توکلی
مجتمع کشاورزی خوشه چین فارس
151
فارس - کوارخیابان جهاد کشاورزی
37820166
9173123053
علیرضا شمسی
نمایندگی شمس
203
فارس - کوارخیابان جهاد کشاورزی
37820166
9173123053
علیرضا شمسی
نمایندگی شمس
203
فارس - فسا باوار سرداران شهید جنب نمایندگی سایپا
07153344049
09173324570
هادی زادگان
فروشگه ادوات کشاورزی هادی زادگان
222
فارس - فسا باوار سرداران شهید جنب نمایندگی سایپا
07153344049
09173324570
هادی زادگان
فروشگه ادوات کشاورزی هادی زادگان
222
فارس - فسا ،بولورسرداران ،جنب معاینه فنی
07153347000
07153347000
مهدی هادی زادگان
نمایندگی مهدی هادی زاده گان
237
فارس - شهرستان خنج ، بولوار مظلوم خنجی
07152629214
نسرین زارعی کردشولی
فروشگاه کشاورزی پرهام
243
فارس - بیضا بلوار سیبویه جنب پمپ بنزین
anshanbeyza@gmail
07136782665
09171121664
رضا میری
نمایندگی ماشین الات کشاورزی انشان
251
فارس - استان فارس شهرستان بیضا شهر هرابال
07136783278
حسین بانشی
نمایندگی افتخاری و بانشی
260
فارس -
یداله آراسته
فروشگاه آراسته
262

[بازگشت]