نشانی
ایمیل
فاکس
تلفن
نام نماینده
نام نمایندگی
کد
فارس - شیراز - جاده کفترک، بعد از مسجد ابوالفضل (ع)1
0711-730870
0711-730870
زرین چنگ
نمایندگی شرکت کمباین سازی ایران - زرین چنگ شعبه 1
1
فارس - شیراز- کیلومتر 7 جاده شیراز مرودشت
07112426583
07112426584
سیف
شرکت تعاونی تراکتورداران فارس
2
فارس - شیراز- کیلومتر 7 جاده شیراز مرودشت
07112426583
07112426584
سیف
شرکت تعاونی تراکتورداران فارس
2
فارس - شیراز - خیابان تختی - بعد از چهار راه راهنمایی
07112220069
07112220163
حبیب اله چمن فر
نمایندگی تراکتورسازی تبریز در شیراز شرکت زرین دشت
8
فارس - شیراز- کلیومتر 7 اتوبان شیراز مرودشت
07112423532
07112423532
شرکت تعاونی کمباینداران فارس
17
فارس -
باغبان باشی
فروشگاه سبز- باغبان باشی
23
فارس - شیراز - بعد از پلیس راه شیراز بوشهر
07118230159
باپیری
ماشین کشاورز- باپیری
26
فارس - داراب
07326240754
07326240731
گودرزیان
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در داراب - گودرزیان
29
فارس - فسا
07312227121
07312228666
کریمیان
نمایندگی 202 شرکت تراکتورسازی در فسا - کریمیان
33
فارس - فسا
07312227121
07312228666
کریمیان
نمایندگی 202 شرکت تراکتورسازی در فسا - کریمیان
33
فارس - کیلومتر 3 جاده کازرون شیراز
072122349
072122370
پیران
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در کازرون - شرکت سبز دشت
34
فارس - لارستان_بلوار پاسداران
alireza.bamdad@yahoo
07152342233
09174054247
بامداد
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در لارستان - بامداد
36
فارس - مرودشت بین پل خان و میدان گندم بعداز پمپ بنزین اولین بولوار سمت راست
chamanfar@chamanfarc
07282227969
07282231970
شهرام چمن فر
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-مرودشت-چمن فر
38
فارس - ني ريز خ شهيد مطهري
07153837402
07153837403
محمد نگهداری
نمایندگی شرکت تراکتورسازی در نیریز- تعاونی روستایی
44
فارس - فارس فسا بلوار شهید آیت پلاک 8940
2217150-073
2229234-073
مرزبان
شرکت خاک ورز فارس-مرزبان
45
فارس - داراب-بلوار امام خمینی(ره)-مرکز ترویج و خدمات جهاد کشاورزی حومه
co.traktordaran@yah
07153548000
07153547000
کریمی
شرکت تعاونی تراکتورداران خودجوشان داراب
49
فارس - اقلید - سده
07144592022
07144592969
ابراهیمی
فروشگاه ادوات کشاورزی ابراهیمی
61
فارس - مرودشت- خیابان مدرس (ژیان)- شرکت خسرو پرویز
07283338862
07283338862
زارعی
شرکت خسرو پرویز
72
فارس - شیراز-خیابان فردوسی-مجتمع تجاری فردوسی-طبقه همکف-پلاک 9
info@diaco-ir.com
07112233226
07112233224
لطفعلیان
دیاکو
73
کرمان - سیرجان - ابتدای بلوار شاهد(کمربندی)جنب پلیس راه مجتمع نمایندگی 304 تراکتور سازی ایران
sharifi_304@yahoo.co
03454240290
03454240280
شریفی
نمایندگی شرکت تراکتورسازی ایران-سیرجان- شریفی
76

[بازگشت]